Jádrové vrtání

Vrtání pomocí jádrových vrtáků (korunek) je specifický způsob vrtání, který se aplikuje zejména na velké průměry otvoru, kde běžné vrtání vrtačkou, nebo vrtacím kladivem již je mimo možnosti. Jádrové vrtání se rovněž hojně užívá při vrtání sond např. v oblasti geologie.


Princip jádrového vrtání spočívá ve vykroužení (vybroušení) otvoru pomocé diamantového segmentu připevněného (letováním, nebo laserem) k nosiči/tubusu/rouře. Hotový otvor bude mít průměr vnějšího rozměru vrtací korunky (diamantového segmentu), v tubusu (nosiči/rouře), resp. v jeho vnitřním průměru, vznikne tzv. jádro (odpad). Korunka je tedy oproti např. vrtání průrazovým vrtákem, zatěžována pouze na pracovní části s diamantovým segmentem, tedy po jeho obvodu.

Před samotným procesem vrtání je třeba zvolit vhodný diamantový vrták dle vrtaného materiálu. Nabízíme několik základních typů:

1) diamantový jádrový vrták do zdiva
2) diamantový jádrový vrták do betonu a želozebetonu
3) diamantový jádrový vrták do asfaltu a abrazivních materiálů
4) ekonomický (levný) universální diamantový vrták

Jádrové vrtání lze realizovat za sucha, nebo za mokra a to několika způsoby: pomocí jádrové vrtačky z ruky, pomocí jádrové vrtačky ze stojanu, nebo s použitím adaptéru kladivem s upínáním SDS-Max. Viz níže.


Každý materiál vyžaduje specifické otáčky stroje a pro kvalitní vrt je velmi důležité dodržet vrtací rychlost vhodnou pro daný materiál.


3-5 m/s: měkký stavební materiál (asfalt a abrazivní materiály)
3-4 m/s: tvrdý stavební materiál (cihla, žula, prostý beton)
max 2 m/s: velmi tvrdý stavební materiál (silně armovaný a vyzrálý beton s kameny)


DOBŘE SI ZAPAMATOVAT:

  • Čím tvrdší materiál, tím vrtáme pomaleji.
  • Čím je větší průměr jádrového vrtáku, tím nižší zvolíme rychlost stroje.
  • Čím tvrdší materiál vrtáme, tím měkčí musí být pojivo diamantového segmentu a to platí i naopak.
  • Čím tvdší materiál vrtáme, tím volíme menší přítlak.
  • Vždy když to jde, zajistíme vrtání za mokra

Jádrové vrtání při správné aplikaci umožní excelentní otvory


Jádrové vrtání - upínání nástroje

Standardem upínání jádrových vrtáků jsou vnější závit G1/2“ (menší průměry diamantových korunek) nebo vnitřní závit 1 1/4“UNC (větší průměry diamantových korunek).

Nástroj (vták/korunka): vnější závit G1/2" - vrtačka: vnitřní závit G1/2"
Nástroj (vták/korunka): vnitřní závit 1 1/4" - vrtačka: vnější závit 1 1/4"

Diamantové vrtačky bývají osazeny upínáním pro oba typy vrtáků. Neměl by tedy být problém aplikovat do jádrové vrtačky nástroj s upínáním G1/2", nebo nástroj s upínáním 1 1/4"

Poznámka k upínání:
Upínání 1 1/4" bývá značeno rovněž jako 5/4" a je totéž. 1 1/4" = 5/4"


Jádrové vrtání z ruky

Jádrového vrtání z ruky lze využít zejména u menších průměrů, nebo v měkkých materiálech, armovaný beton není vhodné vrtat z ruky.
K jádrovému vrtání z ruky jsou uzpůsobeny specielní jádrové vrtačky s vnějším upínáním G1/2" pro jádrový vrták s vnějším závitem. Např. diamantová vrtačka Eibenstock ETN 162/3, je připravena pro oba typy upínání (1 1/4" i G1/2"), je  připravena na externí chlazení (vrtání za mokra) a lze s ní vrtat v betonu až do průměru 82mm. Pokud je žádoucí rošířit možnosti uvedené třírychlostní jádrové vrtačky, lza pořídit ve výhodné kombinaci se stojanem jako sestavu DBE 162, možnosti se takto rozšíří o vrtání až do průměru 162mm v betonu a 202 mm do zdiva. Potřebujete-li ještě větší průměr otvoru, je třeba zvolit systém se stojanem stavěný na větší průměry, viz níže.

vrtani_jv_z_ruky.jpg

Jádrové vrtání ze stojanu

Jádrové vrtání ze stojanu je nejkomfortnější a nejprofesionálnější pojetí vrtání pomocí jádrových vrtacích korunek. Stojan umožňuje přesné vedení jádrové korunky, minimalizuje se námaha spojená s vedením vrtačky, vrt je přesný a rizika zcela minimalizovaná.
Základem jádrového vrtání se stojanem je precizní ukotvení stojanu ať už k podlaze, nebo ke stěně.
Důležité je zvolit správný stroj pro daný průměr. Logicky čím větší průměry plánujete vrtat, tím výkonnější budete potřebovat motor a kompatibilní stojan.
Např. sestava Eibenstock DBE 352 je kombinací silné jádrové vrtačky 3.000W a stojanu, s touto sestavou budete schopni hloubit otvory do betonu až do průměru 352mm!

Jádrové vrtání kladivem SDS-Max

Úskalí vrtání pomocí kladiva SDS-Max spočívá zejména v nemožnosti vrtání za mokra (bezpečnost), absence stojanu a nemožnost vypnutí příklepu (na trhu neexistuje kladivo s upínáním SDS-Max, které umožňuje vypnutí příklepu). Přesto může nastat situace, kdy se vyplatí kladivo SDS-Max použít. Může jít např. o jednorázový projekt, kdy se nevyplatí investovat do speciálního zařízení.
Za určitých okolností uspějete i přes uvedené hendykepy s kladivem SDS-Max a adaptérem na vrtací korunku.
V našem servisu existuje možnost vratného zásahu do vašeho kladiva, kdy vyřadíme příklep vyjmutím patřičného dílu. Získáte tak stroj vhodný pro aplikaci jádrového vrtání za sucha.

.


Obecné zásady jádrového vrtání

  • zvolte správnou diamantovou korunku na správný materiál a stroj adekvátního výkonu
  • když to jde, zaveďte externí přívod vody a vrtejte za mokra
  • na vrtačku nevyvíjete přílišný tlak, intenzitu přítlaku uzpůsobte vrtanému materiálu
  • dbejte aby segmenty diamantové korunky byly stále "živé" a v šířce přesahovaly tubus (nosník segmentu)


Vrtání diamantovou korunkou za sucha vs za mokra
Diamantová vrtavací korunka (vrták) je nosič (tubus) osazený diamantovým segmentem. Diamantový segment je k rouře (nosiči/tubusu) buď přiletován, nebo přivařen laserem. Pozor, letované korunky lze aplikovat pouze za mokra!!! (spoj není tak odolný jako spoj vařený laserem).
Měkké materiály lze vrtat za sucha (tvrdý spoj tubusu a diamantového segmentu), nicméně při vrtání za sucha vždy dochází k většímu opotřebení nástroje. Vždy doporučujeme chladit.
Tvrdé materiály a armovaný beton vrtejte vždy za mokra.


Otázky a odpovědi:

Lze brousit diamantovou korunku?
Segment diamantové korunky lze oživit, nebo korunku zrenovovat. K oživení slouží oživovací kámen, nebo lze krátce zavrtat do abrazivního materiálu, např. do cihly. Pokud je diamantový segment sjetý na úroveň tubusu, je nutná výměna diamantového segmentu, nebo výměna nástroje jako celku.

Diamantová korunka nevrtá
Ujistěte se, že používáte správnou korunku na daný materiál, zkuste uzpůsobit rychlost a přítlak vrtání vrtanému materiálu. Snažte se zajistit vrtání za mokra (pokud je to možné), zkuste na omezenou dobu redukovat přívod vody, aby se diamantová zrna obnažila v materiálu. Zkontrolujte, zda diamantový segment přesahuje přes nosník (tubus) vrtáku.

Lze diamantovou korunku prodloužit?
Ano máme v nabídce prodloužení pro oba typy upínání G1/2" i 1 1/4" v délkách 200-500mm (teoreticky lze prodloužení i propojovat) , zakázkově lze dodat i diamantovou korunku s prodlouženým tubusem dle přání.