Řezání diamantovým kotoučem

Základní rozdělení řezných diamantových kotoučů:

turbosegmentovy.jpg

celoobvodovy.jpg

turboceloobvodovy.jpg

Segmentový diamantový kotouč
Základní typ diamantového kotouče. Jednoduchý kotouč pro dělení stavebních materiálů jako beton, cihla. Dobře se chladí a je vhodný pro hrubší řez, kde nezáleží na čistotě hrany. Nevhodný pro řezání obkladů a dlažeb.

Turbosegmentový diamatový kotouč
Vylepšený segmentový kotouč s drážkami pro lepší vynášení řezaného materiálu. Charakteristický razantním řezem, Obvyklé použití pro dělení betonu, řezání v armovaném betonu. Účinný stavební typ kotouče.

Celoobvodový diamantový kotouč
Kotouč s uceleným segmentem bez dělení, diamantový segment je hladký a uzavřený. Typické použití pro keramiku a dlažbu, kde je žádoucí hladký řez bez otřepů. Neštípe, je nutné řezat velmi pomalu, hůře se chladí, zato řez je precizní.

Turbo celoobvodový diamantový kotouč
Celoobvodový kotouč s drážkami pro lepší odvod řezaného materiálu. Charakteristický jemným řezem s minimem odštěpů. Je rychlejší a lépe se chladí než celoobvodový kotouč. Oblíbené kotouče obkladačů a kameníků.

Typické segmentové kotouče:
GENT SE-W na cihly a beton

Typické turbosegmentové kotouče:
GENT CROSS FIRE na armovaný beton

Typické celoobvodové kotouče:
GENT GRS-SP na obklady s glazurou

Typické turbo celoobvodové kotouče:
GENT SD-UT na slinuté dlažby


Prvky diamantových kotoučů:

casti_kotouce.jpg

Názvosloví a trocha nadstandardních vychytávek:

Nosič
Základem diamantového kotouče je nosič, tedy samotné tělo. Mívá různou tloušťku v závislosti na velikosti kotouče. Čím je kotouč větší, bývá i širší. Ultratenké profesionální kotouče bývají velice tenké, např. populární GENT SD-UT má u malých průměrů tloušťu pohých 1,2mm. Profesionální kotouče z naší nabídky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, takže se narozdíl od laciných napodobenin nekroutí.

Diamantový segment
Nosič je osazen diamantovým segmentem, těchto je několik typů dle materiálu a typu řezu (viz výše). A na nosič jsou připevněny buď tzv. sintrováním (metoda spékání, kdy dochází k vzájemnému splynutí práškových částic), nebo jsou pro větší stabilitu a lepší chlazení a celkovou životnost vařeny laserem. U velkých kotoučů se můžeme setkat i s letovaným segmentem.
Diamantový segment mívá různou výšku a hrubost (zrnitost). U profesionálních kotoučů v naší nabídce se setkáte pouze s kvalitním diamantovým zrnem, v praxi se jistě setkáte s levnými napodobeninami, které jsou osazeny nízkou koncentrací ke všemu nekvalitního diamantu, nebo dokonce pouze tvrdokovovými částečkami.
U profi kotoučů je zajímavé sledovat výšku diamantového segmentu, protože ta nás zajímá nejvíce z pohledu finančního, všimněte si, že mnoho značek na trhu výšku segmentu neuvádí.
Účinnost, rychlost a výsledná podoba řezu je určena mimo jiné i velikostí diamantových zrn. Profesionální kotouče pro specifická určení mají již zrna "na míru" pro konkrétní určení.
Specifické určení diamantového kotouče vedle kvality diamantu určuje rovněž jeho pojivo. Obecně lze pojivo shrnout tak, že pro řezání tvrdého materiálu je použito měkkého pojiva a naopak k žezání abrazivních a měkkých materiálů pojiva tvrdého.

Vyztužený střed
U některých kotoučů se můžeme setkat s vyztuženým středem, tento se používá proto, aby byl kotouč pevnější, stabilnější a eliminovala se nežádoucí deformace při případném přehřátí. Typickým profesionálním kotoučem se zesíleným středem je GENT SD-PR.

Chladící otvory
Některé kotouče obsahují v těle nosiče otvory. Tyto kotouč jednak odlehčují, což může být velmi žádoucí při použití v akumulátorových strojích, jejich hlavním účelelm je však chlazení vzduchem při řezání za sucha. Perforovaný diamantový kotouč mnohem lépe odvede teplo, než kotouč plný. Typickým zástupcem perforovaného diamantového řezného kotouče je GENT SD-VULCANO.

Upínací otvor
Neboli vrtání kotouče, je vnitřní díra v kotouči, jíž se kotouč umístí na vřeteno stroje. U ručních úhlových brusek v drtivé většině jde o upínání 22,23mm, u dalších strojů doporučujeme ohlídat nejen průměr kotouče, ale i průměr upínacího otvoru. Z většího vnitřního průměru na menší lze v případě nutnosti redukovat pomocí speciálních redukčních kroužků.


Řezání úhlovou bruskou za sucha
Aby se co možná nejvíc prodloužila životnost diamantového kotouče a bylo dosaženo co nejlepších výsledků, je vhodné držet se několika doporučení:
- při řezání netlačte, nechte diamantový nástroj pracovat a vynášet řezný materiál
- držte se doporučených otáček, viz níže
- zvolte vhodný kotouč pro daný materiál, k tomu máte možnost si u nás kouče vyfiltrovat dle potřeby
- dodržujte doporučenou hloubku ponoru, viz níže
- chlaďte kotouč vzduchem, vždy při vyjmutí z řezaného materiálu nechte brusku puštěnou naprázdno
- ošetřete diamantový segment pomocí oživovacího kamene, obnažte ho

Doporučená hloubka ponoru
Pro dostatečné chlazení diamantového kotouče doporučujeme zářez najednou v následujících hloubkách. Mezi jednotlivými zářezy doporučujeme kotouč chladit vzduchem (ve stroji naprázdno)
Ø 115 – 20mm
Ø 125 – 25mm
Ø 150 – 30mm
Ø 180 – 35mm
Ø 230 – 40mm


Maximální povolené otáčky stroje podle průměru řezného kotouče
(a jeho obvodové rychlosti):

max. obvodová rychlost 80 m/s
Ø 115mm:    13.300 ot/min (RPM)
Ø 125mm:    12.250 ot/min (RPM)
Ø 150mm:    10.200 ot/min (RPM)
Ø 180mm:    8.500 ot/min (RPM)
Ø 200mm:    7.650 ot/min (RPM)
Ø 230mm:    6.650 ot/min (RPM)

Ø 250mm:    6.150 ot/min (RPM)
Ø 300mm:    5.100 ot/min (RPM)
Ø 350mm:    4.400 ot/min (RPM)
Ø 400mm:    3.850 ot/min (RPM)


max. obvodová rychlost 100 m/s
Ø 300mm:    6.400 ot/min (RPM)
Ø 350mm:    5.500 ot/min (RPM)
Ø 400mm:    4.800 ot/min (RPM)
Ø 450mm:    4.250 ot/min (RPM)
Ø 500mm:    3.850 ot/min (RPM)
Ø 600mm:    3.200 ot/min (RPM)
Ø 700mm:    2.550 ot/min (RPM)
Ø 800mm:    2.400 ot/min (RPM)
Ø 900mm:    2.150 ot/min (RPM)
Ø 1000mm:  1.950 ot/min (RPM)

Otáčky za minutu (RPM) udávají rychlost pohybu na hřídeli stroje
Obvodová rychlost se váže k vnějšímu obvodu kotouče

Obvodová rychlost vyjadřuje změnu dráhy bodu za jednotku času při pohybu po kružnici, její směr je vždy určen směrem tečny ke kružnici v daném bodě.

Výpočet obvodové rychlosti = π x průměr kotouče x otáčky stroje / 60
Příklad: pro použití kotuče Cross Ultra M14 230mm v kombinací s úhlovou bruskou FLEX L 26-6 230 s otáčkami 6,500 ot/min použijeme tento výpočet:
3,14 x 230 x 6,500 / 60
=78,2 m/s


Doporučená rychlost v závislosti na děleném materiálu:
(Skupina materiálů:  rychlost)

Abrazivní a měkké materiály: 40-60 m/s
Asfalt, nevyzrálé betonové výrobky a nevyzrálá zámková dlažba, čerstvý beton, živice, měkký abrasivní pískovec,  měkké vápenopískové bloky, porobeton, abrasivní cihly, měkký kamnářský šamot, abrasivní střešní krytina, abrazivní stavební materiál, měkčí keramika, obkladačky, měkký mramor...

Středně tvrdé až tvrdší materiály: 35-50 m/s
Keramika, tvrdší mramor, teraco, středně tvrdé obklady a dlažby, beton a betonové výrobky, cihly...

Tvrdé stavební materiály: 20-35 m/s
Žula, přírodní kámen s obsahem křemene, sklo, křemen, slinutá dlažba...

_
Dodržování doporučených rychlostí výrazně přispívá ke kvalitnímu řezu a zvyšuje životnost diamantového kotouče.
Různé rychlosti zohledňují charakter řezaného materiálu, přispívají k lepšímu chlazení kotouče a zvyšují jeho životnost.


Všimněte si, že čím tvrdší materiály řežeme, tím nižší jsou doporučené otáčky stroje. Vynikajícím pomocníkem v případě že to s doporučenými otáčkami myslíme vážně je úhlová bruska s regulací. Pro malé průměry je to např. aku FLEX LBE 125 18.0-EC/5.0 nebo síťový univerzál PROCRAFT PW1600SE.

Otázky a odpovědi:

Existuje universální kotouč na všechny materiály?
Ano i ne. Každý materiál je svým způsobem specifický a vyžaduje specifický přístup k jeho opracování. Souvisí s tím tvtdost pojiva diamantového pojiva apod. Přesto esistují i kompromisní řešení a to velmi sofistikovaná. Pokud řešíte univerzální kotouč do kufru k úhlové brusce, jistě si pořiďte Gent Vacublade Multimax a to jako příležitostný kotouč pro veliké spektrum materiálů. Řešíte li univerzálnost ve větším stroji, např v rozbrušovací pile, zvolte některý z kotoučů Gent Combo.

Jak řezat diamantovým kotoučem bez otřepů a čistě?
Správnou a nutnou volbou pro kvalitní výsledek a čistotu řezu je vhodná volba řezného kotouče. Pro čistý řez za sucha jsou velie oblíbené kotouče Gent SD-UT, nebo Gent SD-PR. Pro řez za mokra jsou nedostižné celoobvodové kotouče Gent GST-UL. Je-li žádoucí hranu začistit, např. vytváříte-li kamenický roh, je vhodné použít některý ze zabrušovacích kotoučů pro dokonalý estetický efekt, případěn ruční diamantovou houbičku.
GENT DLE - lamelový diamantový kotouč
GENT DOUBLE HEX - brusnořezný diamantový kotouč
GENT VACUGRIND - brusný celoplošný kotouč
GENT DHE - ruční diamantová houbička