1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené provozovatelem obchodu ADMIRA-NARADI.CZ. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (ADMIRA CZ s.r.o, se sídlem Stráň 12, 63900, Brno, IČ: 60754656, DIČ: CZ60754656) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku v internetovém obchodě www.diamantova-technika.cz , na telefonním čísle +420 777 232 707, +420 530 310 230 nebo e-mailem obchod@diamantova-technika.cz

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců a distributorů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. U nadrozměrných zásilek, které vyžadují paletové přepravné bude k ceně zboží připočtena cena paletového přepravného dle ceníku přepravce. Výše poštovného je uvedena v popisu produktů, kterých se toto týká. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. Taková záloha může dosahovat až 100% ceny zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v případě, že došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele.

Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku, kdy zákazník ve své objednávce uvede dodatek nebo odchylku, ve kterém požaduje například jinou barvu či velikost zboží, kterou prodávající nenabízí.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Potvrzení objednávky Vám neprodleně zašleme e-mailem na vámi zadaný e-mail, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3) DODACÍ PODMÍNKY

 DODÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU DPD nebo obdobným expresním převracem (ZÁSILKOVNA)

Objednané zboží Vám zašleme jako zásilku expresní přepravní službou DPD, nebo obdobným expresním přepravcem za 99 Kč vč. DPH při platbě na účet. U objednávek nad 5.000 Kč vč. DPH poštovné neplatíte. Dobírkový příplatek činí 30 Kč vč. DPH. Balné je zahrnuto v ceně poštovného. DPD, nebo obdobný expresní přepravce garantuje doručení zásilek do druhého pracovního dne od odeslání.  Platbu převodem poukažte na účet vedený u ČSOB a.s., čú: 372611363/0300. Jako variabilní symbol udávejte číslo Vaší objednávky. U drobných zásilek si vyhrazujeme právo využít jako dopravce Zásilkovnu i v případě, že zákazník zvolil jako dopravce DPD, v takovém případě je zásilka podaná prostřednictvím Zásilkovny a dodaná na adresu externím dopravcem.

U nadrozměrných zásilek, které vyžadují paletové přepravné bude k ceně zboží připočtena cena paletového přepravného dle ceníku přepravce.

Vždy dbejte na správné uvedení e-mailu a telefonu pro bezproblémový kontakt s dopravcem.

 OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Zboží si můžete vyzvednou osobně v naší prodejně v Brně, na ulici Masná 27/9, a to po předchozím objednání a následné výzvě prodávajícího. Prodejna je otevřena každý pracovní den od 8.00 do 16.30.

V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO ODBĚRU ZADÁVEJTE PROSÍM U OBJEDNÁVEK TELEFONNÍ ČÍSLA NA MOBIL, ABYCHOM VÁM MOHLI ZASLAT SMS VÝZVU K ODBĚRU ZBOŽÍ.

4) DODACÍ LHŮTA

Většina produktů je skladem přímo na našem skladu nebo u výrobce. Objednávky jsou zpravidla vyřízeny v rozmezí 2-10 pracovních dní. Zboží, které je skladem a u přijatých objednávek do 12:00 hod odesíláme obvykle tentýž den.

 

5) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Tato ustanovení neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Řešení reklamace

Odstranitelná vada

 • vada musí být bezplatně, včas (do 30 dnů) a řádně odstraněna
 • v případě žádosti kupujícího může být výrobek vyměněn za jiný, pouze v případě zjevného neopotřebení výrobku běžným užíváním
 • není-li výměna výrobku možná (není na skladě, nejsou náhradní díly nebo z jiného důvodu) má zákazník právo na vrácení peněz
 • neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Neodstranitelná vada

 • vrácení kupní ceny
 • výměna vadného zboží za bezvadné

Výrobek má jiné vlastnosti, než mu prodávající řekl nebo než bylo uvedeno na stránkách www.diamantova-technika.cz

 • zákazníkovi se vrátí plná kupní cena
 • zákazník může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od obdržení reklamovaného výrobku na servisním oddělení. Při nedodržení lhůty prodávající vrátí kupujícímu peníze.

V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci emailem (admiracz@admiracz.com) nebo telefonicky (+420 776 206 707 nebo +420 530 310 230)
2) zboží zašlete přepravní službou nebo Českou poštou - ne na dobírku - na adresu ADMIRA CZ s.r.o., Masná 27/9, 602 00, Brno
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a kontakt na Vás
4) přiložte do balíku také doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (faktura či její kopie)

Všechny případné dotazy týkající se reklamačního řízení posílejte elektronickou poštou na adresu admiracz@admiracz.com.

6) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující zašle zboží dobře zabalené, v bezvadném stavu, bez známek užívání nebo opotřebování společně s průvodním dopisem, kde vyjádří svou vůli od smlouvy odstoupit a kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště či jinou dostupnou kontaktní adresu, číslo účtu a telefonní spojení. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

 

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případě, kdy:

 • zboží bylo upraveno dle přání kupujícího
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze
 • zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • se jedná o zvukové nebo obrazové nahrávky (pokud porušil jejich původní obal)
 • se jedná o počítačový program (pokud porušil jejich původní obal)
 • zboží vyjmuté z obalu, které nelze z hygienických důvodů vrátit

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma ADMIRA CZ s.r.o. prohlašuje, že s osobními údaji uživatelů a zákazníků www.diamantova-technika.cz nakládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží pro vyřízení objednávky. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak komerčně využity.

Na základě písemné žádosti zákazníka, mohou být jeho údaje z databáze vymazány.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy admiracz@admiracz.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů on-line může kupující využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Provozovatelem e-shopu ADMIRA-NARADI.CZ je

ADMIRA CZ s.r.o.
Stráň 12
Brno
639 00

Zákaznická podpora: +420 777 232 707, +420 530 310 230
Email: obchod@diamantova-technika.cz
IČ: 60754656
DIČ: CZ60754656

___
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.